Dar dla Biblioteki

Dzisiaj Biblioteka, dzięki uprzejmości Pani Barbary Gawińskiej - Nowak, wzbogaciła swój księgozbiór regionalny o wydanie niemieckojęzycznej gazety "Lippehner Unzeiger" z dnia 12 września 1942. Za dar serdecznie dziękujemy i zapraszamy mieszkańców do ofiarowania Bibliotece podobnych unikalnych dokumentów dotyczących naszego regionu.

X