Uwaga konkurs! - Pokolenie 1992

 "Pokolenie 1992”
 

Konkurs Komisji Europejskiej

Cel:
   Zachęcenie do refleksji i dyskusji na temat roli jednolitego rynku w codziennym życiu pokolenia 1992.

Młodzi obywatele Europy mają okazję do wyrażenia i wypowiedzenia się: o swoich doświadczeniach, historiach, skargach i propozycjach związanych z europejskim jednolitym rynkiem. Myślą przewodnią konkursu jest pytanie: co zrobić, by w Europie żyło i pracowało się lepiej?

Uprawnieni uczestnicy:
 
Konkurs skierowany jest do osób urodzonych między 1 stycznia a 31 grudnia 1992 r.

Kategorie tematyczne konkursu:
1. Edukacja i obywatelstwo
 2. Praca i przedsiębiorczość
 3. Kultura i wypoczynek
 4. Konsumenci i środowisko

Formy wypowiedzi:
  1/ Artykuł/esej
  2/ Film
  3/ Fotografia
  4/ Aplikacja na smartphone
  5/ Cartoon

Nagrody:
   
Tablety, smartfony, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3 oraz karty/bilety podróżne.
Dodatkowo:
    - 4-tygodniowe praktyki w instytucjach europejskich, a także w międzynarodowych firmach dla zwycięzców każdej z kategorii konkursu.
    - Dwudziestu zwycięzców zostanie zaproszonych do udziału w Tygodniu Jednolitego Rynku (od 15 do 20 października 2012 r.), gdzie będą przedstawiać swoje zwycięskie prace
      na ceremonii wręczenia nagród.

Termin zgłoszenia do konkursu
    Do 9 września 2012 r. (12:00 CET).

 

X