Nowości – literatura obozowa

Wspomnienia:

J. Bielecki – kto ratuje jedno życie... Opowieść o miłości i ucieczce z Obozu Zagłady (opis)
H. Birenbaum – Nadzieja umiera ostatnia oraz Wołanie o pamięć
M. Akavia – Jesień młodości  (opis)
Ch. Delbo – Żaden z nas nie powrócił
E. Hackl – Pożegnanie z Sydonią
W. Bartoszewski – Mój Auschwitz

X