Akademia Orange dla Bibliotek

Biblioteka Publiczna w Lipianach po raz trzeci wzięła udział

w programie Fundacji Orange pod nazwą

„AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”.

 

Program ma na celu wspieranie rozwoju

społeczeństwa informacyjnego

poprzez zwiększenie dostępu

do nowych technologii komunikacyjnych.

W tym roku z Fundacji Orange Biblioteka otrzymała dofinansowanie

w wysokości 1 256,63 zł

na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Zapraszamy do bezpłatnego

korzystania z Internetu

w Bibliotece.

X