Fundacja Orange

Biblioteka Publiczna w Lipianach ponownie wzięła udział

w programie Fundacji Orange pod nazwą

„AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK”.

Program ma na celu wspieranie rozwoju

społeczeństwa informacyjnego

poprzez zwiększenie dostępu

do nowych technologii komunikacyjnych.

Z Fundacji Orange Biblioteka otrzymała dofinansowanie

w wysokości 4 929,37 zł

na pokrycie kosztów dostepu do Internetu.

Zapraszamy do bezpłatnego

korzystania z Internetu

w Bibliotece.

X