Zajęcia dodatkowe dla dzieci w bibliotece

Od lutego 2016 roku w naszej Bibliotece prowadzone są dodatkowe zajęcia z dziećmi. Grupa liczy ok. 10 uczestników w wieku od 8 do 13 lat, której opiekunem jest Jolanta Schmach. Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16 do 19, dzieci wykonują prace techniczne i plastyczne, otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz bawią się i uczą m.in. zasad udzielania wzajemnej pomocy oraz przestrzegania norm i reguł społecznych, które pozwalają żyć w zgodzie. Opiekunka dba o aktywne spędzanie wolnego czasu. Organizuje wycieczki piesze na plażę, plac zabaw. W piątek, 13 maja, pani Jola zorganizowała wycieczkę rowerową do lasu, gdzie w wyznaczonym do tego miejscu rozpalono ognisko i pieczono kiełbaski. Dzieci ponadto uczą się zasad zdrowego odżywiania, organizują bale przebierańców i zabawy taneczne i wokalne. Wspólnie z wychowawczynią przygotowują wiele konkursów zgodnych z ich zainteresowaniami. W marcu z pomocą rodziców wykonały ogromną i kolorową palmę wielkanocną, która ozdabiała plac przed miejskim ratuszem.

Do dyspozycji podopiecznych są tablety oraz komputery znajdujące się w bibliotece z dostępem do Internetu, które cieszą się dużym powodzeniem. Dzieci za pomocą tabletów uwieczniają na zdjęciach i filmach ciekawe wydarzenia. Niestety ze względu na dużą liczbę chętnych i małą ilość sprzętu korzystanie z nowych technologii jest ograniczone czasowo.

O tym jak chętnie dzieci uczestniczą w spotkaniach świadczą ich pisemne wypowiedzi:

Galeria: http://bibliotekalipiany.pl/node/196

Dzieci zapraszają także na swoje spotkania gości. Ostatnio odwiedził ich wicestarosta pyrzycki Bartłomiej Królikowski, który podarował dzieciom sprzęt nagłaśniający, za co serdecznie dziękujemy. Pozwoli on rozwijać kolejne zainteresowania.

Do mieszkańców zwracamy się z prośbą o wsparcie rzeczowe w postaci sprzętu sportowego (piłki, skakanki, hula – hop, itp.), które jeszcze bardziej przyczynią się do urozmaicenia naszych codziennych zajęć.

 

X