Fundacja Orange

 

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Biblioteka Publiczna w Lipianach od 2010 roku bierze udział w programie Fundacji Orange pod nazwą „Akademia Orange dla Bibliotek”.

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych.

W 2010 roku dotacja w wysokości 543, 14 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w Bibliotece.

X