Biblioteka z p@sją

Przez pięć lat nasza biblioteka brała udział w programie Fundacji Orange "Orange dla bibliotek". Program miał na celu wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych. Przez ten czas otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie około 13 000 zł. Pieniądze przeznaczone były na pokrycie kosztów dostępu do Internetu. W ramach programu został zorganizowany także kurs komputerowy. Wsparcie Fundacji umożliwiło naszym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu. Wiele osób właśnie w bibliotece po raz pierwszy skorzystało z dostępu do zasobów sieciowych. Dla niektórych była ona i jest jedynym miejscem kontaktu z Internetem. Pomimo zakończenia programu "Orange dla bibliotek" w dalszym ciągu zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego korzystania z Internetu.

X