Dar dla biblioteki

W ostatnich dniach Biblioteka otrzymała niezwykły prezent w postaci niemieckojęzycznej książki z 1908 roku dotyczącej historii Lipian. Książka pt. "Chronik der Stadt Lippehne ..." spisana przez Paula Biensa wzbogaci nasz dział regionalny. Jest ona cennym darem, tym bardziej, że została wydana przez lipiańską drukarnię Paula Wagner. Egzemplarz otrzymaliśmy od wnuka Paula Biensa Pana Jörga Lüderitza - przyjaciela lipiańskiej biblioteki. Wcześniej przekazał nam także przewodniki turystyczne swojego autorstwa, dotyczące naszego regionu wydane w języku niemieckim. Za otrzymane książki serdecznie dziękujemy, a mieszkańców zapraszamy do korzystania z naszych zasobów.

X