Orange dla Bibliotek

Już po raz piąty nasza Biblioteka wzięła udział w programie Fundacji Orange "Orange dla Bibliotek". Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. W tym roku nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 072,16 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem łącza internetowego oraz zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu dla użytkowników w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Wszystkich chętnych zapraszamy.

X