Link do Przyszłości

12 lutego 2014 roku w MiGBP w Lipianach w ramach drugiej edycji projektu „Link do Przyszłości. Młodzi – Internet – Kariera” z inicjatywy Justyny Kowalczyk, pracownicy Biblioteki w Lipianach, odbyło się spotkanie z młodym profesjonalistą - Krzysztofem Arciszewskim, twórcą animacji, teledysków i filmów reklamowych. W spotkaniu z profesjonalistą wzięła udział młodzież z klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego w Lipianach z wychowawczynią panią Julitą Herezo.
Spotkanie miało na celu pomóc młodym ludziom w wyborze przyszłego zawodu, zwłaszcza związanego z nowymi technologiami.  Uczestnicy spotkania, które miało charakter warsztatowy, zapoznali się z aktualną sytuacją i trendami na rynku pracy oraz z zawodami przyszłości. Rozwiązywali quiz, wykonywali ćwiczenia, np. „Czym jest sukces?”, które polegało na wypisaniu przez młodzież swoich sukcesów oraz „Mógłbym być…” -  młodzież, po wylosowaniu karteczki z zawodem przyszłości,  udzielała odpowiedzi,  dlaczego mogłabym/mógłbym  być dobrym przedstawicielem tego zawodu.
 Według uczestników, najciekawszym etapem spotkania była prezentacja młodego profesjonalisty, Krzysztofa Arciszewskiego, który opowiadał o swojej drodze do sukcesu. W ankiecie podsumowującej nasze spotkanie młodzież uświadomiła sobie, cytując wypowiedź jednego z uczestników, „że sukces można odnieść jeszcze łatwiej, niż nam się wydaje”.
Projekt „Link do Przyszłości. Młodzi – Kariera – Internet” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft oraz przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności. Patronat w drugiej edycji objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.   Galeria

X